Litet badkar blir till

Äntligen efter mycket arbete och tid så lyckades vi få lilla Ltd 118 cm ur gjutformen. Sedan i vintern 2012 har vi arbetat på den nya gjutformen till Ltd 118 cm. Det har varit stora problem att få den hel ur formen, vilket kan bero på mån ga olika faktorer som fukt, vinklar och järnets tempratur m.m .

gjutet-ltd-118
Ett rödglödgat nygjutet Ltd 118 badkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltd-118-jarn
Ltd 118 just taget ur gjutformen. Glöder fortfarande i botten.

Nygjutet Ltd 118 cm som fortfarande är glödhett. Efter ändringar av kanten och djupet har det äntligen blivit precis som jag har vill att det ska se ut. N u återstår några finjusteringar av gjutformen innan gjutning kan börja på allvar och grundemalj kan appliseras varefter man sedan sintrar på huvudemaljen. Det kommer att blir spännande at se hur badkaret kommer att se ut när det är emaljerat. Jag återkommer med fortsättningen av tillverkningen./Knut.

Ett svar på ”Litet badkar blir till”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.