Reklamation

Viktigt!

Vid eventuellt produktfel skall reklamationen göras före inbärning, montering eller installation av badkaret. Finabadkar Luton Design frånskriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av transportskador eller skadade produkter. Kontrollera noga att inga skador har uppstått under leveransen.

Om skador finns skall detta noteras av chauffören, så att ersättningsanspråk kan läggas på transportören. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera badkaret innan inbärning eller montering.

Demontering av emballaget
skall ske enligt instruktionerna. Vid en retur skall originalemballaget användas. Annars åligger det på kunden att på motsvarande sätt som vid leveransen skydda badkaret vid retur så att skada på badkaret ej kan uppkomma.

Vid reklamation får köparen
ej installera eller montera badkar innan denne överenskommit om åtgärd med köpare. Vi har rätt att få en vara med fel returnerad till oss i originalemballage eller likvärdigt. Fraktkostnaden vid retur av produkt med fel står Finabadkar för.

Kom ihåg att emballaget måste kontrolleras, så att inga skador finns vid leveransen. Om så skulle vara fallet måste chauffören anteckna detta på mottagningsbeviset eller liknande, annars ersätter inte DHL eventuella skador.