Beställning/Frågeformulär

Beställ genom att betala i 1000 kr förskott in plusgirokonto: 171 94 95-2 Knut Löwgren. Resterande betalas vid leverans. Fyll i formuläret nedan! Obs! (Formuläret fungerar inte om man skriver in en hotmailadress)! För betalning från utlandet vill bankerna ha IBAN nr: SE7395000099601817194952 och  BIC/SWIFT adr: NDEASESS till banken. Läs Villkor & Skötselinstruktioner här! Att ni fyller i förmuläret betyder Inte att ni Har beställt, men Om ni beställer, så Använder vi namnet och telenumret här till DHL. Glöm inte beställa bottenventilsats! Beställer gör ni när ni betalar i förskottet. När ni gör beställningen, så godkänner ni automatiskt våra villkor! Se Villkor.

Namn (obligatorisk)

Telefon

Adress

Postnummer

Stad

Land

Modell

Färg

Tassar

Epost (obligatorisk)

Ämne

Meddelande

Var hittade du vår hemsida (obligatorisk)