Ledstaplare-Elektrisk truck

Ledstaplare.

Nu har vi köpt in en Ledstaplare med gående
förare som lyfter över 3 meter. Trucken lyfter
1000 kg. Därför passar utmärkt till vår verk-
samhet. Trucken är mycket lätthanterlig och
har bl.a hög lågfart. Pris: 39.375 kr

Ledstaplare
Elektrisk självgående staplare. Pris: 39.375 kr inklusive moms.