Reportage

Tidningsrepor tage om litet badrum! Badrum & Toa på 3 kvm!
Från tidningen Allt Om Kök & Badrum.

Ltd-118-allt-om
Reportage i Allt om Kök & Badrum.
dubbeluppslag-1
Reportage i Allt om Kök & Badrum.