Svenska badkar

Våra  badkar är svenska badkar så tillvida att jag har gjort designen, men tillverkningen sker i Kina. Att tillverka svenska badkar i Sverige skulle vara alldeles för kostsamt, där bara själva arbetet vid gjutningen av badkaren kostar nästan lika mycket som kunderna betalar för badkaren.

GJUTNING
Gjutning av Ltd 145