Tillverkning av gjutformar

Just nu är jag i Kina igen for att tillverka gjutformar till nya modeller. Detta är väldigt tidskrävande och kostsamt, då man gör någon ändring och måste göra halva jobbet från början igen och ändringar blir det. Det är mycket svårt att se hur badkaret verkligen kommer att se ut när man ser gjutformen. Först när badkaret gjutits och fått därtill passande tassar ser man om badkaret är vackert eller inte. Givetvis kan man urskilja vissa riktningar, men inte fullständigt och vill man uppnå ett optimalt resultat, så måste man vara beredd på ändringar. Nu har vi ramarna färdiga till en modell. Knut från Kina

.